Alanadı Tescil

Domain Name yani alanadı, internette kullanacağınız erişim adresinizdir. Web sitenize ulaşmak isteyen ziyaretçiler, bu adresi kullanırlar. İnternet üzerinde aynı adres 2 kere kullanılamaz, başka bir deyişle adınıza tescil ettirdiğiniz adresten dünyada tektir. Bu durum sebebiyle de, başkası tarafından tescil ettirilmiş bir adresi satın alamazsınız.

Alan adları her ülkede belirlenmiş kurumlarca dağıtılırlar. Türkiye’ye ait olan com.tr alan adı işlemleri ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) tarafından yapılmaktadır. Alan adları uzantılarına göre değişiklik gösterir, örneğin com.tr uzantıları şirketlere tahsis edilmiştir, edu.tr ise üniversiteler tarafından kullanılmaktadır. Alanadı uzantılarını aşağıdaki listede detaylı biçimde görebilirsiniz. Firmalarımızın www.firmaismi.com.tr gibi bir alan adı alabilmeleri için aynı isimde şirket sahibi olmalıdırlar. Bu mecburiyet devlet tarafından şirketlerin haklarını korumak için konulmuştur.

.com uzantılı alan adları için bir sınırlama yoktur. Eğer alan adı kullanılmıyorsa, ilk başvuran kişi tarafından satın alınabilir.

Uluslararası Alan Adları

com - Ticari faaliyet gösteren şirketlere ya da şahıslara aittir.
gov - Devlet teşkilatları ve kamuya aittir.
edu - Eğitim ve öğretim kurumlarına aittir.
gen - Kişisel siteler için verilir.
net - İnternet servis sağlayıcılarına aittir.
org - Vakıf, dernek, oda ve sivil toplum örgütlerine aittir.
mil - Askeri kuruluşlara aittir.
int - Uluslararası kuruluşlara aittir.

Yerli Alan Adı Tescilleri

www.isim.com.tr (Firmalar içindir, ticaret sicil belgesi istenmektedir)
www.isim.net.tr (İnternet ve network firmaları içindir, ticaret sicil belgesi gereklidir)
www.isim.gen.tr (Genel kullanım içindir, belge istenmemektedir)
www.isim.nom.tr (Kişisel kullanım içindir, belge istenmemektedir)
www.isim.org.tr (Vakıf, dernek, partiler içindir, belge istenmektedir)
www.isim.gov.tr (Devlet kuruluşları içindir, belge istenmektedir)
www.isim.edu.tr (Üniversiteler içindir, belge istenmektedir)
www.isim.k12.tr (Okullar içindir, belge istenmektedir)


Alanadı Alımlarında Gerekli Belgeler

.com.tr , .biz.tr, .info.tr

Ticari bir amaçla internette yer almak isteyen özel ve tüzel kişiliklere tahsis edilen alan adlarıdır. Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin diğerine göre üstünlüğü yoktur. Bu belgelerden herhangi biri ile başvuran ilk kişi veya kuruluş ilgili alan adını alabilir.

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve TC Kimlik Numarası
Ticari kuruluş/marka için tahsislerde talep edilen alan adı, talebi yapan kişi ve/veya kuruluşun sunduğu belgeler ile ilişkili olmalıdır, aşağıdaki belgelerden uygun olan birisi sunulmalıdır;
2. Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti", Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi’nden yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
3. Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış "Marka Tescil Belgesi",
4. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",
5. İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı.
6. Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
7. Seyahat Acenteleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
8. Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
9. Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı’ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",
10. Film Adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış izin belgesi.
11. Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan (MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi.
12. Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
13. İrtibat büroları için , Başkanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
14. Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir.Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
15. Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı
16. Dergi ve gazeteler için "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi"
17. Süresiz Yayınlar için yayının aslı,
18. İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
19. Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
20. Gemiler için "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi",
21. Fuarlar için Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alının "Fuar İzin Yazısı", "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"

.org.tr

.org.tr  alan adı, vakıf, dernek, kar amacı bulunmayan oluşumlar ve benzeri sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarının kullanılması için açılmış bir alan adıdır.

1. Alan adının tahsisi için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün ".tr" Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.
2. Kar amacı bulunmayan oluşumların ".org.tr" alan adına başvurabilmesi için en az 3 sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

.k12.tr

.k12.tr alt alan adı, Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumlarının kullanımı için açılmış bir alan adıdır.

1. Alan adının tahsis edilebilmesi için; alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, alan adı talebinde bulunan kuruluş özel ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi’nin ‘.tr’ Alan Adı Yönetimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.
pitikare ajans